Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

DHL usluge carinjenja

Da li ste u potpunosti usaglašeni sa carinskim procedurama?

Međunarodna trgovina i usaglašavanje sa carinskim procedurama se brzo mijenja, i globalni lanci nabave se susreću sa velikim izazovima:

  • Globalizacija i proširenje međunarodne trgovine: učvršćivanje partnerstava sa kompanijama koje pružaju stručne usluge širom svijeta
  • Povećana potreba za elektronskom razmjenom podataka: kao što su obavijesti o pošiljkama i razmjena podataka za usaglašavanje
  • Globalni trend ka pristupu baziranom na riziku: traži se od trgovaca da dijele informacije o svojim pošiljkama u bilo koje vrijeme, kao što su informacije prije utovara, prije polaska i prije prispijeća
  • Povećana informiranost o propisima i usaglašavanju: sada to postaje pitanje na širem nivou i ključni fokus između međunarodnih trgovačkih kompanija
  • Povećane kazne za neusaglašenost: sa direktnim uticajem na klijentov lanac nabave i finansijski efekat
U ovakvoj vam klimi carinski zastupnik, koji zna pojednostaviti složenost, pruža pravu konkurentnu prednost.

Naše rješenje za Vas:

Usluge carinskog posredovanja
Nudimo Vam široku lepezu usluga kako bi osigurali jedinstvenu, konzistentnu i usaglašene trgovačke aktivnosti, podržavajući Vašu kompaniju da izbjegne kašnjenja, novčane kazne & zabrane.

Savjetodavne usluge u vezi carinjenja i trgovine
Naši carinski savjetnici mogu preispitati Vaš lanac nabave kako bi Vam pomogli da poboljšate carinske aktivnosti, carinske dadžbine, identifikovati potencijalne rizike i povećati internu kontrolu i procedure kako bi povećali internu usaglašenost.


Zašto biste trebali odabrati DHL USLUGE CARINJENJA:

Zahvaljujući našim stručnim lokalnim timovima na globalnom nivou, mi preuzimamo kompleksnost carinjenja nudeći Vam rješenja na jednom mjestu za sve Vaše potrebe.