Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

SOLAS konvencija - Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru. Obveza utvrđivanja verificirane težine robe u kontejneru (VGM)

Novo pravilo stupa na snagu 01.07.2016.
Transport robe u kontejneru je siguran način prijevoza u pomorskom prometu. Međutim, u posljednjih nekoliko godina, industrija se suočila sa nekoliko većih incidenata na moru i na kopnu, koji su proizašli uslijed nepravilno prijavljenih težina tereta u kontejnerima.
U svrhu sprečavanja novih incidenata, Međunarodna pomorska organizacija(IMO), u suradnji s predstavnicima brodara, usvojila je posebna pravila kao dio SOLAS Konvencije, a koja podrazumijevaju utvrđivanje točne bruto težine robe

Osnovna I najvažnija svrha uvođenja VGM-a (Verified Gross Mass) je utvrđivanje točne bruto težine robe u svakom kontejneru, kako bi se brodarima i terminal operatorima omogućila izrada točnih ukrcajnih planova, a u cilju zaštite ljudi, imovine I tereta.