Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Pravne informacije

Termini i uslovi internet stranice i DHL-ova izjava o privatnosti podataka korisnika tokom posjete naših stranica.

Pravila i uvjeti korištenja DHL web stranice

Autorsko pravo ove publikacije je u vlasništvu kompanije DHL International Gmbh. U sebi sadrži dijelove postojećih materijala zaštićenih autorskim pravom u vlasništvu DHL International Gmbh. i ovdje se koriste uz dozvolu.

Pravila i uvjeti za korištenje DHL-ove web stranice su:

Autorska prava

Autorsko pravo ove publikacije je u vlasništvu kompanije DHL International GmbH.

Ovlaštenje za reproduciranje

Svaka osoba može vršiti reprodukciju bilo kojeg dijela ovih materijala na internet stranicama pod sljedećim uvjetima:

  • Da se materijali koriste samo u informativne i nekomercijalne svrhe
  • Ne mogu se mijenjati na bilo koji način
  • Ne mogu se praviti neovlaštene kopije bilo kojeg DHL-ovog zaštitnog znaka
  • Svaka kopija bilo kojeg dijela ovih materijala mora sadržavati sljedeću obavijest o izdavačkim pravima:

Copyright ©  DHL International, Gmbh. Sva prava zadržana.

Zaštitni znaci DHL-a

“DHL Worldwide Express®”, “DHL®”, “StartDay Express®”, “DHL MidDay Express®”, “Jumbo Box®”, “DHL Worldwide Express Jumbo Box®”, “DHL Connect®”, “EasyShip®”, “Asia Overnight®”, “DHL Asia Overnight®”, “DHL Parcel” i “DHL eCommerce” su znaci DHL-a International Limited i DHL grupe kompanija, registrovanih najmanje u okviru jedne jurisdikcije. Simbol ® je DHL-ov znak. Ne može se izdati dozvola za korištenje bilo kojeg od ovih znakova, niti se ista podrazumijeva. Ovi znakovi ne mogu biti umnožavani, preuzeti, reproducirani, korišteni, modificirani ili distribuirani na bilo koji način (osim kao sastavni dio ovlaštene kopije materijala koja se pojavljuje na ovim internet stranicama, kao što je navedeno u prethodnom dijelu) bez prethodne pismene saglasnosti.

Drugi zaštitni znaci i komercijalni nazivi

Svi drugi zaštitni znaci i nazivi koji se pominju u ovim materijalima pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

Vaši komentari

DHL je zainteresovan za Vaše komentare i cijenimo sve Vaše ideje i prijedloge, ali nismo u mogućnosti odgovoriti na svaki komentar pojedinačno. DHL zadržava pravo da koristi informacije koje dostavite i djeluje u skladu s njima.

Korištenje interaktivnih svojstava na ovoj stranici

Za Vašu pogodnost i lakše korištenje, DHL pruža interaktivne mogućnosti na ovoj stranici, kao što su praćenje i korisnički komentari. Vi ste ovlašteni da ova svojstva koristite samo u naznačene svrhe, i ni u jednu drugu svrhu.

Tačnost internet stranice

Ove stranice mogu sadržavati nenamjerne greške ili štamparske greške. Iste će ispravljati DHL po svome nahođenju, kako budu otkrivane. Informacije na ovim stranicama se redovno ažuriraju, ali netačnosti se mogu pojaviti kada se promjene dešavaju u periodima između ažuriranja podataka. Internet funkcionira neovisno na hiljadama stranica širom svijeta, s toga je moguće da neke informacije kojima se pristupa putem ovih stranica imaju porijeklo izvan DHL-a. Shodno tome, DHL isključuje bilo kakvu obavezu ili odgovornost za takve sadržaje.

Virusi

DHL poduzima sve potrebne i razumne mjere kako bi eliminirao viruse sa ovih stranica, ali ne može osigurati potpunu eliminaciju, te ne preuzima nikakvu odgovornost za viruse. Molimo Vas da poduzmete sve adekvatne zaštitne mjere prije nego što preuzmete informacije sa ovih internet stranica.

Izjava o privatnosti

DHL je opredijeljen da sačuva privatnost korisnika naših web stranica. Sve informacije o Vama koje prikupljamo koriste se isključivo kako bismo poboljšali usluge koje Vam nudimo, te da sadržaj naših internet stranica i usluge koje nudimo učinimo jednostavnijim i pogodnijim za Vas. Ove podatke možemo upotrijebiti, uz Vašu dozvolu, da Vas kontaktiramo sa informacijama i novostima o našoj web stranici kao i drugim marketinškim informacijama. DHL nikada nije dijelio informacije dobijene sa svojih web stranica sa drugim organizacijama i neće to činiti ni u budućnosti, osim kada zakon nalaže suprotno. Također, ne prodajemo informacije dobijene na ovoj stranici bilo kojoj strani ili stranama izvan DHL-a i njegovih podružnica.
Pojedini sadržaji DHL-ovih web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na Web Shipping, zahtijevaju prethodnu registraciju ili posjedovanje lozinke za pristup. Informacije dobijene od korisnika ovih usluga također mogu biti iskorištene u marketinške svrhe DHL-a. DHL omogućava pravo pristupa i izmjene ličnih podataka u skladu sa primjenjivim zakonima.
Određene informacije o pošiljci će biti dostavljene organima vlasti zemlje tranzita ili konačne destinacije u svrhu carinjenja i poreza ili radi sigurnosne provjere, u skladu sa zakonima te zemlje. Informacije koje se dostavljaju obično uključuju: ime otpremnika i adresu, ime primaoca i adresu, opis robe, broj komada, težinu i vrijednost pošiljke.

DHL zadržava pravo izmjene pravila o privatnosti u bilo kojem trenutku, sa ili bez davanja prethodne obavijesti. Molimo da redovno provjeravate naše novosti kako bi bili upoznati sa svim promjenama. Korištenjem stranice DHL.com prihvatate ovu politiku o privatnosti.

Tačnost internet stranice

Ove stranice mogu sadržavati nenamjerne greške ili štamparske greške. Iste će ispravljati DHL po svome nahođenju, kako budu otkrivane. Informacije na ovim stranicama se redovno ažuriraju, ali netačnosti se mogu pojaviti kada se promjene dešavaju u periodima između ažuriranja podataka. Internet funkcionira neovisno na hiljadama stranica širom svijeta, stoga je moguće da neke informacije kojima se pristupa putem ovih stranica imaju porijeklo izvan DHL-a. Shodno tome, DHL isključuje bilo kakvu obavezu ili odgovornost za takve sadržaje.

Proizvodi i usluge

Proizvodi i usluge koji se pominju na ovim stranicama podliježu pravilima i uslovima DHL-a. S obzirom da se oni razlikuju ovisno o lokaciji zemlje porijekla pošiljke, molimo kontaktirajte najbliži servisni centar DHL-a kako bi dobili primjerak lokanih pravila i uvjeta. Moguće je da svi proizvodi i usluge DHL-a nisu dostupni u svakoj zemlji.

Ograničenje garancija i obeštećenje

Informacije na ovim web stranicama daju se bez garancija, uključujući garancije vezane za mogućnosti prodaje i pogodnosti za određenu svrhu, ili nekršenje prava treće strane. DHL ni u kojem slučaju nije odgovoran bilo kojoj osobi za bilo kakve posebne, indirektne, ili nematerijalne štete u vezi sa informacijama sadržanim ovdje, ili korištenjem ovih internet stranica.

Izjava o privatnosti

DHL se obavezuje čuvati privatnosti korisnika naše web stranice. Svi podaci koje prikupimo o Vama se koriste isključivo za poboljšanje usluga koje Vam nudimo, te kako bi sadržaj naše web stranice i usluga bio još jednostavniji za korištenje i dostupniji. Ove podatke, uz Vaše odobrenje, možemo koristiti kako bismo Vas obavijestili o ponudama i novostima na našoj web stranici. DHL nije nikada otkrivao podatke prikupljene na ili putem svoje web stranice drugim organizacijama, a to neće učiniti ni ubuduće, osim ako tako što zahtijeva zakon. Također, podatke koje prikupimo na ovim stranicama nećemo prodati trećoj strain ili strain koja nije dio DHL-a ili njegovih podružnica.

Neki dijelovi DHL web stranice zahtijevaju registraciju ili pristup sa lozinkom. Informacije dobijene od korisnika DHL može koristiti u marketinške svrhe DHL-a. DHL ima pravo pristupa i provjere ličnih podataka prema važećim zakonima.

Određeni podaci o pošiljci otkrit će se nadležnim tijelima države tranzita ili destinacije, zbog carinjenja i oporezivanja ili zbog sigurnosnih pregleda, u skladu sa zakonom dotične zemlje. Podaci koji se ustupaju uglavnom uključuju: ime i adresu pošiljaoca, ime i adresu primaoca, opis robe, broj komada, težinu i vrijednost pošiljke.
.
DHL zadržava pravo izmjene svojih pravila o privatnosti u bilo kojem trenutku, sa ili bez prethodne najave. Molimo Vas da redovno provjeravate naše novosti kako biste se informisali o promjenama. Koristeći stranicu DHL.com prihvatate ova pravila o privatnosti.
Kao dio stalnih napora DHL-a u cilju Vaše online zaštite podataka kreirali smo sada izjavu o zaštiti podataka s puno više korisnih pojedinosti za Vas. Molimo Vas da obratite pažnju da je ovaj sadržaj dostupan samo na engleskom jeziku.
Ova nova izjava pruža više pojedinosti o tome:
  • Kako DHL koristi i pohranjuje Vaše oline lične podatke
  • Cookijima koje postavljamo na web stranicama DHL
  • Kako koristiti i uklanjati cookieje
Kreirali smo smo ovu izjavu zašto što želimo da se osjećate sigurno u vezi Vaše zaštite podataka i sigurnosti Vaših ličnih podataka.

Ukoliko želite saznati više, molimo da pogledate: