Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Dodatne usluge - Proširite Vaš izbor slanja

DHL Express nudi široku paletu dodatnih usluga, od nestandardnih isporuka i raznih načina plaćanja do “klimatski neutralnog transporta”. Na taj vam način pružamo mogućnost odabira usluge koja najbolje odgovara vašim potrebama.
Molimo imajte na umu da nije moguće odabrati sve raspoložive Dodatne usluge za svaku pošiljku ili u svakoj zemlji.

Dodatne usluge uz naplatu za međunarodne pošiljke

Dodatne Usluge Kako Naplaćujemo Dodatna Naplata
Osiguranje Od vrijednosti pošiljke 19.55 BAM ili 1% od vrijednosti pošiljke
Proširena odgovornost Po pošiljci 8.00 BAM
Priprema pošiljke Po satu 40.00 BAM
Pakovanje Po kutiji 6.00 BAM
Preuzimanje Subotom Po pošiljci 25.00 BAM ili 0.90 BAM po kg ako je više
Dostava Subotom Po pošiljci 78.00 BAM
Nestandardno Preuzimanje Po pošiljci 39.00 BAM
Nestandardna Dostava Po pošiljci 78.00 BAM ili 0.90 BAM ako je više
Zadržati na Recepciji Radi Preuzimanja Po pošiljci Besplatno
Neutralna Dostava Po pošiljci 10.00 BAM
Usmena Obavijest o Isporuci Po pošiljci 5.00 BAM
Vlastoručni Potpis Po pošiljci 10.00 BAM
Signature Release Po pošiljci No charge
Plaćena carina i porez Po pošiljci 10.00 BAM ili 2% od iznosa carine i PDV-a
Imenovani Carinski Obveznik u Uvozu Po pošiljci 35.00 BAM
Izmjena podataka na fakturi Po fakturi 20.00 BAM
Dodatni troškovi za “Posebne usluge” za domaće pošiljke

Dodatne Usluge Kako Naplaćujemo Dodatna Naplata
Osiguranje Od vrijednosti pošiljke 19.55 BAM ili 1% od vrijednosti pošiljke
Vrijedi od 01. Januar 2019
Dodatne usluge uz naplatu su dodatak na transportne troškove. One će biti fakturisane prema važećim cijenama na dan slanja pošiljke.

Započnite slati još danas Šalji sada