Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Napredna rješenja transporta-Potpuna kontrola

DHL omogućava jednostavan i efikasan ekpres transport za sve naše klijente koji imaju otvoren račun/šifru. Od računarskih software-a jednostavnih za korištenje, pa do jasnog upravljanja transportom ili potpuno integrisanih poslovnih rješenja-uvijek smo Vam na raspolaganju da razgovaramo o rješenjima koji Vama najviše odgovaraju.
Contact DHL Sales

What is DHL EasyShip?

DHL EasyShip is an integrated shipping management solution. Designed for shippers with large shipment volume, DHL EasyShip is a powerful tool that streamlines your shipping process and increases speed and productivity. From multi-national supply chains to companies with a central shipping function, DHL EasyShip can meet your needs.

DHL EasyShip can run on a single PC or over your local network, so you can extend access to several users.

How can DHL EasyShip help you?

  • Streamlines shipping processes by preparing waybills, labels and customs documentation
  • Utilizes one-click shipping functionality to prepare frequent or recurring shipments
  • Provides real-time tracking, instantaneous pricing and customizable reporting
  • Maintains shipment history and an extensive address book
  • Allows for data import and export for integration with customer applications
  • Supports shipment mailing lists, pre-notification and deferred shipments
  • Comes with full technical support including training, documentation, helpdesk, updates and on-site maintenance
Kontaktirajte DHL odjel prodaje

Šta je DHL eMailShip?

DHL eMailShip je alat za slanje pošiljki koji se sastoji od DHL-ovog formulara za višestruko korištenje i uputa za korištenje, DHL eMailShip je napravljen tako da Vam slanje čini brzim, jednostavnim i praktičnim jer isti koristite putem svog e-mail-a. Idealan je za slanje manjeg do srednjeg broja pošiljki, na više različitih primalaca i lokacija. DHL eMailShip Vam omogućuje pripremu i ispis DHL-ovog tovarnog lista, carinske dokumentacije i potvrde o slanju, bez potrebe on-line pristupa softver-u i alatu! Pomoću eMailShip-a možete zatražiti i dolazak kurira po Vaše pošiljke i obavijest o isporuci poslane pošiljke.

Kako Vam DHL eMailShip može pomoći?

Za više informacija kontaktirajte DHL odjel prodaje