Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Termini i uslovi: Slanje sa DHL Express

Naši standardni Termini i Uslovi slanja DHL Express pošiljaka.

DHL EXPRESS TERMINI I USLOVI PREVOZA (“Termini i uslovi”)

VAŽNA NAPOMENA

Kada naručujete DHL-ove usluge, Vi, kao “pošiljalac”, slažete se, u svoje ime, u ime primaoca Pošiljke (“primalac”) i u ime svakoga ko ima interes za pošiljku, da se ovi termini i uslovi primjenjuju.
“Pošiljka” podrazumijeva sve dokumente ili pakete koji putuju pod jednim tovarnim listom i koji se mogu prevoziti bilo kojim sredstvom po izboru DHL-a, uključujući zračnog, cestovnog ili bilo kojeg drugog prevoznika. “Tovarni list” uključuje svaku oznaku pošiljke ili dokument koji proizvedu DHL-ovi ili automatizirani sistemi pošiljaoca kao naljepnicu, bar-kod, otpremnicu ili tovarni list kao i bilo koju elektronsku verziju istih. Svaka pošiljka se transportuje uz ograničenu odgovornost, kako je predviđeno ovim dokumentom. Ukoliko pošiljalac zahtijeva veću zaštitu, u tom slučaju može ugovoriti osiguranje uz dodatnu cijenu (za dalje informacije pogledati dolje niže). “DHL” znači bilo koja članica mreže DHL Express.

Mart 6, 2020

TERMINI I UVJETI GARANCIJE POVRATA NOVCA DHL EXPRESS-a

VAŽNA NAPOMENA

Prema zahtjevu klijenta i ovisno o dole opisanim ograničenjima, DHL će obezbijediti kredit ili povrat premije transporta koje plaća klijent za DHL Express pošiljku koja je isporučena nakon vremena za koje se DHL obavezao obaviti isporuku.

Vrijedi od 01. Juli 2017

Za dodatne informacije molimo vas da pozovete lokalni Odjel za rad s klijentima DHL Expressapozovete lokalni Odjel za rad s klijentima DHL Expressa..